โครงการ KID SAFE LIFE การพัฒนาองค์ความรู้การฟื้นคืนชีพพื้นฐาน สู่การเรียนรู้ของเด็กและนักเรียน 9 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ KID SAFE LIFE การพัฒนาองค์ความรู้การฟื้นคืนชีพพื้นฐาน สู่การเรียนรู้ของเด็กและนักเรียน โดยมี กองลูกเสือจิตอาสาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การฟื้นคืนชีพพื้นฐาน จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ