โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้หนังสั้น ผ่านสื่อออนไลน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน 7 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้หนังสั้น ผ่านสื่อออนไลน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ