โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 12 พฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีการชี้แจงนโยบายและ การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ