เอกสารสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60 (4)

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60 (2)

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60 (1)

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60 (1)

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60 (1)

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60 (1)

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60 (1)

ประเภทที่ 10 แก้ไข 8 สค 60 (1)

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60 (1)

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560 (2) แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560 (1)

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560 (1)

ใบคุณลักษณะ

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560 (2)