เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 9 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด