“เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ” บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

“เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ”
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดย นายปิยะ ภาตะนันต์ ผู้จัดการทั่วไปสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ และนายเฉลิม เหมือนคต ผู้จัดการสถาบันฝึก ได้ส่งมอบรถยนต์อีซูซุ Mu-X จำนวน 1 คัน ในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ เพื่อใช้เป็นชุดรถยนต์การศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ ให้มีความรู้และทักษะ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เรียนอาชีวศึกษา นำไปสู่ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” อย่างเหมาะสมต่อไป