เดินทางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ณ บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 4 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ และนายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกบัญชี สักการะองค์พระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัย เพื่อความเป็นศิริมงคล และเดินทางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ณ บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา