เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี