เข้าร่วมอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทดลองใช้หนังสั้น ผ่านสื่อออนไลน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน 6 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ จูงใจ นายศราวุธ ช้างพาลี และนายจิตวัต วิธิสินธุ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทดลองใช้หนังสั้น ผ่านสื่อออนไลน์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี