เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์