เข้าร่วมรับการตรวจราชการจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับการตรวจราชการจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานอาขีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการให้ข้อมูลรายงานการตรวจราชการ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี