เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 3 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565