เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดขึ้นโดย อำเภอสองพี่น้อง ณ บริเวณสุ่มปลายักษ์ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี