เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 9 พฤษภาคม 2565

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม2565 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี