เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal 1 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี