เข้าพบนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 3 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยครูทัตพิชา คำภีระ และครูอิทธิพล สุขสอาด เข้าพบนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เพื่อนำเสนอโครงการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ภายใต้โครงการสองพี่น้อง Excellent Model