เข้าพบนางสาวโสภิตา ขาวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยครูเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานทวิภาคี เข้าพบนางสาวโสภิตา ขาวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ เพื่อมอบของที่ระลึกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง