เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 28 ก.พ. 64

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพล นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานทวิภาคี นำโดยนายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานทวิภาคีพร้อมด้วยคณะครู และ

ผู้ปกครอง เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับชั้นปวส. แผนกไฟฟ้า แผนกยานยนต์แผนกบัญชี และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำกัด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา