อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 25 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและนายพิศณุ อุทกัง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง