ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม การศึกษาดูงานครั้งนี้