วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 20 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว โครงการฯนี้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๓,๑๙ และ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓