วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 14 กันยายน 2563