วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี 14 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพรชัย อินพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เป็นประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้