วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตรช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี CCTV and IP Camera 12 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี CCTV and IP Camera จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-13 และวันที่ 19-20 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการชุมชน วิท

ยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง