วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 กันยายน 2563