วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ช่อมสร้าง เพื่อชุมชน 29 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่

เพื่อออกให้บริการดรวจเช็คและช่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนด์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ด.บางพลับ อ.สองพี่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์

ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โครงการฯนี้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓