วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา 2560 เทสกาลสงกรานต์