พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 8 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยมีพิธีประดับแถบ 2 สี และการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ดำเนินงานโดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง