ประเมินผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และนายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับ อศจ. โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและประเมินผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี