ประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับอาชีสศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี