ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564