ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)