ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน