ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง สาขาวิชาการบัญชี