ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง สาขาวิชาการบัญชี 23 ธันวาคม 2563