ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ แจ้งนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องปฎิบัติตามประกาศและติดตามข่าวสารต่างๆในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทางเพจและครูที่ปรึกษานะครับ