จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง