ขอแสดงความยินดีกับดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา