กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี