กำหนดการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วันที่ 5 เมษายน 2564

แจ้งกำหนดการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วันที่ 5 เมษายน 2564สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขา