การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา วิทยลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากหน่วยตรวจสอบภายใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง