กระทรวงศึกษาธิการเริ่มแจกเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ คนละ 2,000 บาท แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th