รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ ครังที่ 2/2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

6 มกราคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

22 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครังที่ 3-2562


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

16 กันยายน 2562

รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา​ครั้งที่ 2/2562


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

13 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ 1/2562