ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562