คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมมอบเงินสวัสดิการ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมบัติ ชูก้าน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ วัดใหม่นพรัตน์