เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอสองพี่น้อง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 ธันวาคม 2562 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562

5 ธันวาคม 2562 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 ธันวาคม 2562 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

5 พฤศจิกายน 2562 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562

29 ตุลาคม 2562 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัย

งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่12 วันที่ 24 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า 24/08/2562

ช่วงบ่าย 24/08/2562

งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่12 วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า 23/08/2562

ช่วงบ่าย 23/08/2562

ผู้อำนวยการ

ดร.บัณฑิต ออกแมน
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

พิมล  นุชถนอม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายบัญชา  ใจซื่อ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

งานบุคคลากร

งานหลักสูตร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

งานทะเบียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิชาการ

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี