ลิงค์เกี่ยวกับเรา

วิดีโอแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (Online)

27 มีนาคม 2563 by admin

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป)

27 มีนาคม 2563 by นายอิทธิพล สุขสอาด

ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

25 มีนาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมมอบเงินสวัสดิการ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมบัติ ชูก้าน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ วัดใหม่นพรัตน์

24 มีนาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เรื่องมาตรการระวังควบคุมป้อวกันการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19

18 มีนาคม 2563 by admin

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

ดร.บัณฑิต ออกแมน
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

พิมล  นุชถนอม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายบัญชา  ใจซื่อ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANEL

ศธ.02 ออนไลน์