ออกบูธแนะแนวและร่วมกิจกรรมบางลี่วิชาการครั้งที่ 10 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 by admin

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด สองพี่น้องเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 31 มกราคม 2563

2 กุมภาพันธ์ 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ตัวแทนจาก IZUZU เข้ามอบสื่อการสอนและคู่มือเทคโนโลยี วันที่ 29 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมงานวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

17 มกราคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

ดร.บัณฑิต ออกแมน
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

พิมล  นุชถนอม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายบัญชา  ใจซื่อ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

งานบุคคลากร

งานหลักสูตร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

งานทะเบียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิชาการ

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี